ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

รูปกำลังฝึกหัดลงในเว็บ
กำลังหัดใช้การเขียนบล็อก และต้องศีกษาความจริง คือธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปล จะเกิดขึ้นตามกาล
เวลา ไปเรื่อยๆ......