ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

พระไตรปิฏกฉบับอ่านมีเสียง...ลิ้งไป..เว็บเชิญชม...คลิปหลวงพ่อได้ตอบชี้บอก การฝึกกรรมฐาน


   หน้าแรก ของเว็บไซด์ เรียนรู้ความจริง ในสิ่งที่มีอยู่
 
  *อ่าน -หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ 
*หัวข้อหนังสือพิมพ์พูดได้ ฟังตามลำดับ จากข่าวคอลัมโลกวันนี้
 


สุ่มเลือกตอน