ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

ฟังเสียงพลง สุนทราภรณ์                      

                                 

Bangkok

   ฟังเพลงสุนทรภรณ์ 24 ชม.


เราก็จะรู้โลกกว้างไกลที่นึกไม่ถึงว่าเป็นไปได้หรือในโลกนี้ ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี่ ที่นักคิดนักทำได้สรรสร้างขึ้น

          http://saisampan.net/index.php#19   เป็นเว็บฟังเพลง เก่าๆๆๆ  ที่หาฟังอยาก  

http://www.smgermany.com/   --------   http://uddtoday.wall.fm/  ------                                                                           http://www.bds53.com/allredradio.html  ------- http://www.curadio.chula.ac.th/index.php  --------                                                  ------ ให้ชาวโลกได้เสพสุขถึงบ้าน ไม่ต้องออกไปนอกบ้านก็รู้เรื่องทุกอย่างของสังคมโลกทำกัน และขณะเดียวกันก็ติดต่อถึงทั้งเสียงและภาพ  .รวมทั้งซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยน - ความรู้ซึ่งกันและกันได้อยู่ตลอดเวลาที่เปิดเครื่องคอม.  อยู่อย่างเดียวเท่านั้น คือกลิ่นที่ต้องพยายามต่อไปให้เกิดขึ้นให้ได้ ในอนาคตภายหน้า