ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

TV. P&P

                                                                          TV. P&P     
 
Dltv รายการเพื่อการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 (ม.6)รายการเพื่อการศึกษา จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะเป็นประโยชน์ต่อ การขยายโอกาส ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษาผู้ใช้อินเตอร์เนต

คลิกที่นี่! เพื่อดูรายการทั้งหมด : tvjaa.com (ทีวีจ๋าา) ทีวีออนไลน์ และวิทยุออนไลน์ ที่รวมไว้เยอะที่สุดในประเทศ
ดูทีวีออนไลน์ | วิทยุออนไลน์ |