ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายการ ตรงไปตรงมา ของ อดิศร

                         part 1                       part 2                        part 3                       part 4 
      
ตรงไปตรงมา 2/01/55
เลือกคลิกดู ตรงไปตรงมาได้ ตามคลิปย้อนหลังได้ข้างล่างนี้..