ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ห้องเรียนประชาธิปไตย 24-6-54....

ห้องเรียนประชาธิปไตย 24-6-54

        part 1                                                                     part 2
 
        part 3                                                                     part 4
 

ห้องเรียนประชาธิปไตย 1-7-54

        part 1                                                                     part 2
 
        part 3                                                                     part 4
 

ห้องเรียนประชาธิปไตย 8-7-54

        part 1                                                                     part 2
 
        part 3                                                                     part 4
 

ห้องเรียนประชาธิปไตย 15-7-54

        part 1                                                                     part 2
 
        part 3                                                                     part 4
 

ห้องเรียนประชาธิปไตย 22-7-54

       part 1                                                                      part 2
 
       part 3                                                                      part 4