ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิทยุรัฐสภา -- ทีวี รํฐสภา

วิทยุรัฐสภา สื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย


ถ้าเปิดแล้วยังไม่ได้ยินเสียงให้กดปุ่มหยุดก่อน..แล้วกดเพลใหม่อีกครั้ง

สื่อนิติบัญญัติ โทรทัศน์รัฐสภา