ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มาฟังเพลงเก่าๆ เพราะๆ กันเถอะ

  
          เพลง ไม่รักพี่แล้วจะรักใคร                    เพลงรักต้องห้าม                            เพลงบัญชารัก
  
                เพลง รักปักใจ                              เพลง ถ้าหัวใจฉันมีปีก                เพลง ทำไมถึงทำกับฉันได้
  
                   เพลง จงรัก                               เพลง หากรู้สักนิด                          เพลง รักฉันนานๆ
  
               เพลง เธออยู่ไหน                          เพลง รักอย่ารู้คลาย                        เพลง เท่านี้ก็ตรม

เพลง สุดที่รัก-สุเทพ
คลิปดูจอใหญ่(เหลี่ยมมุมขวามือ) เมื่อจบเพลงจะได้เห็นจำนวนเพลงให้เลือกได้มากขึ้น....