ไปที่เว็บ_พระไตรปิฏกฉบับอ่าน..

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เอเอส ทีวี 2

หัวข้อเปิดดูรายการต่างๆในกรอบข้างล่างนี้

Channel : ASTV NEWS1 Onair : Unknown. Watching : 35

                               คุณอ่านข่าวไม่ต้องออกความคิดเห็นส่วนตัว หรือกะแนะ กะแหน ในข่าว มันจะไม่มีความเป็นธรรมคนในข่าวเขา ไม่สามารถตอบโต้ กับพวกคุณได้เลย คนดูไม่รู้ข้อเท็จ จริงจะเขาใจผิดจากความเป็นจริงไปจากเดิม .?
ถ้าเป็นรายการวิจารณ์ ขอให้สร้างสรรค์หน่อย อย่าตอแหล อย่าโอเวอร์ไปคนเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมือง อย่าพูดเอามัน
บ้านเมืองเสี่ยหาย เพราะการที่ไม่เคยสร้างสรรค์เลย เห็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกคุณเลวหมด?
ถ้าพวกคุณคนไหนไม่ดี (เลว) ไม่กล่าวหาถึงเลย หมายความว่าอย่างไร คิดดูดีดี มันมีคำว่ากฏแห่งกรรม
บาปบุญมีจริง ระวังกรรมตามสนองในคำพูดของคุณเอง
ขอบคุณที่ยังมีความเป็นธรรมอยู่บ้าง